JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

M414 Woltomierz + amperomierz, 4 cyfry

 


 
Miernik M414
 
OPIS:
4 - cyfrowy, dokładny woltomierz i amperomierz, z 2 wyjściami sterującymi i alarmem. Zakres pomiaru napięcia od 3,60V do 30.00V lub od 0V do 30V z oddzielnym zasilaniem. Zakres pomiaru prądu od 0.000A do 3.000A. Dodatkowo umożliwia pomiar mocy prądu oraz pomiar amperogodzin.  Można zaprogramować różne tryby pracy wyjść sterujących. Miernik ma dwa kanały pomiaru które typowo przypisane są do:
kanał 1 - pomiaru napięcia zasilającego miernik
kanał 2 - pomiar pradu płynącego przez miernik do odbiornika.
Inna wersja miernika ma wykorzystany 2 kanał do pomiaru napięcia z innego źródła.
Miernik posiada sygnalizator akustyczny który informuje o przekroczeniu progów alarmowych w obu kanałach.
Progi alarmu są ustawiane niezależnie w pełnym zakresie wartośći mierzonych. Rozbudowane MENU umożliwia skonfigurowanie algorytmu pracy  do większości zasosowań.
Jesteśmy producentem tego miernika, jest uruchomiony, skalibrowany i objęty pełną, 24 - miesięczną, gwarancją.

 

 

Podłączenie woltomierz M414

Miernik najlepiej podłączyć jak najbliżej zasilacza żeby uniezależnić się od spadku napięć na przewodach.  Połaczenia przewodów z miernikiem dokonujemy za pomocą lutowania, co zapewnia najmniejsze spadki napięć.

 Zastosowanie:
 • Sterowanie włączaniem / wyłączaniem urządzeń w zależności od zmierzonego napięcia i prądu.
 • Powiadamianie sygnałem akustycznym o spadku lub wzroście napięcia do zaprogramowanych poziomów np. przy uruchamianiu układów elektronicznych.
 • Pomiar pojemności akumulatorów do 32Ah zarówno w czasie ładowania jak i przy rozładowaniu.
 • Pomiar mocy prądu (do 32W)
 • Miernik innych wartości elektrycznych z możliwością prawie dowolnego skalowania i przedstawiania wyniku.

Właściwości:
 • Pomiar napięcia stałego od 3,6V do 30V.
 • Pomiar prądu stałego od 0.000A do 3.000A.
 • Pomiar pojemności akumulatorów do 32Ah
 • Pomiar mocy do 32W.
 • Możliwość skalowania pomiarów od 0.001 do 9.999
 • Możliwe dodanie offsetu od 0000 do +/-9999
 • Programowany alarm zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia lub prądu (sygnał akustyczny + optyczny).
 • 2 wyjścia sterujące (3V3) zależne od zmierzonego napięcia i prądu oraz ustawionych progów alarmów.
 • Różne tryby pracy wyjść sterujących.
 • 3 - stopniowa regulacja jasności wyświetlaczy.
 • Prosty sposób programowania miernika - jednym przyciskiem.
 • Bardzo mały pobór prądu od 2 do 4mA dla 12V (LED zielony)

Widok miernika od strony elementów smd


 
DANE TECHNICZNE
 Zakres pomiaru napięcia (zasilanie): 3,6V- 30V DC (napięcie zasilania pobierane z napięcia mierzonego)
 Zakres pomiaru prądu: od 0.000A do 3.000A
 Rezystancja bocznika: 20mR
 Ilość odczytów / sek: 2 odczyty / sek.
 Prąd pobierany : od 2mA do 6mA (dla zielonego wyświetlacza)
 Rozdzielczość pomiaru napięcia: 0.01V
 Max. błąd pomiaru napięcia: 0.2%  
 Rozdzielczość pomiaru prądu: 1mA
 Max. błąd pomiaru prądu: 0.3%  +/- 1 cyfra
   
 Wyświetlacz: 3 cyfry LED 14mm
 Dostępne kolory wyświetlacza: zielony, czerwony, niebieski
 Wymiary woltomierza: 75,5 szer. x 25,5 wys. x 12mm  
   
 Waga: ok, 28g  z filtrem optycznymWidok miernika M414 bez filtra optycznego
PROGRAMOWANIE
Miernik programujemy za pomocą jednego klawisza (SW ) umieszczonego obok wyświetlacza .
UWAGA: miernik ma dwa programowalne kanały pomiaru: U i A . Typowo, kanał U jest podłączony do wejścia in1 - pomiaru napięcia zasilania, a kanał A do wejścia in2 - amperomierza. Jeżeli chcemy zaprogramować parametry kanału woltomierza, miernik musi być ustawiony na pomiar kanału U i wówczas dłużej naciskamy klawisz SW aby wejść w tryb programowania.  Podobnie dla kanału amperomierza, miernik musi być ustawiony na pomiar A.  Niektóre parametry np. jasność LEd.* , wybór wyświetlanego kanału (ch.*) itp. są ustawiane jednocześnie dla obu kanałów niezależnie od tego który kanał programujemy.

Wejście w tryb programowania:
Przytrzymanie wciśniętego klawisza powyżej 2 sek. spowoduje wejście w tryb programowania. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko "Pro" a następnie wyświetli się pierwsza pozycja MENU czyli " U1L" dla kanału U1 lub " U2L" dla kanału U2. Teraz każde, krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje przeskok do następnej pozycji MENU w kolejności przedstawionej w tabeli poniżej. Z lewej strony tabeli podano symbole jakie pojawiają się na wyświetlaczu w trakcie programowania.
 
Symbol  MENU  Ustawienie 
fabryczne
 zakres
ustawiania
U1L  ustawianie dolnego progu alarmu [V]  11.5V  0.0 - 99.99 V
U1H  ustawianie górnego progu alarmu [V]  15.0V 0.0 - 99.99V
- - -  wyjście z MENU    
Aon.0  włączenie / wyłączenie alarmu akustycznego (1= on 0= OFF)  Aon.0  0 / 1
b.2  głośność buzera: b0, b1, b2 (b0 = buzer OFF)  b.2  0 / 1 / 2
OUt.1  tryby pracy wyjścia sterującego (0 = out OFF)  OUt.1  0 / 1 / 2 / 3 / 4
out.0 dodatkowe tryby pracy wyjścia sterującego out.0 0 / 1 / 2
- - -  wyjście z MENU    
LEd.2  jasność LED ** LEd.2 1 / 2 / 3
ch.3  który kanał pomiaru ma być wyświetlany ** ch.3  0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
dP.2  ustawianie miejsca kropki dziesiętnej / tryb wyświetlania dP.2 0 / 1 / 2 / 3 / 4
-on.0  umożliwia wyświetlanie wartości ujemnych (-on=1) -on.0 0 / 1
- - -  wyjście z MENU    
1in.0  tylko jedno wejście (np. wejście in1 podłączone do obu kanałów U1 i U2) ** 1in.0 0  / 1 / 2
dEL  opóźnienie włączenia alarmu [sek] (max. 3 min. 20 sek.) 0 sek. 0 - 199 sek
dur  czas trwania alarmu [sek] (max. 3 min. 20sek.)  5 sek.  0 - 199 sek
- - -  wyjście z MENU    
rEF  napięcie referencyjne kalibracji [V] 24 10 - 99 
SCAL  skalowanie pomiaru 1.000 0.001 - 9.999
OFFS  offset - wartość dodana lub odjęta od pomiaru 0000 0000 - +/-9999
- - -  wyjście z MENU    
** ustawienie wspólne dla obu kanałów


Dla parametrów wielocyfrowych. (np. U1L 4 cyfry), w czasie programowania, mamy możliwość podglądu ustawionej wartości. Należy dłużej przytrzymać klawisz i miernik zamiast U1L wyświetli ustawioną wartość np. 11.50. Wycofanie się z edycji (tylko podgląd) następuje po krótkim naciśnięciu klawisza. Natomiast dłuższe naciśnięcie klawisza spowoduje wejście do edycji danego parametru.  Dla parametrów jednocyfrowych (np. LEd.2 = jasność wyświetlaczy) ustawiony parametr jest od razu widoczny. Długie naciśnięcie klawisza spowoduje jego edycję.Cena : 94 PLN